Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bình chọn:
4.1 trên 667 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 121 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 121 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : B’C’ = 4cm ; góc B' = 60o; góc C' = 40o. Hãy

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 122 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 122 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96

Xem lời giải

Bài 33 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm,

Xem lời giải

Bài 34 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia Ot , kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B...

Xem lời giải

Bài 36 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 100 ta có OA=OB, OAC=OBD.

Xem lời giải

Bài 37 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 38 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 124 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 104 ta có AB//CD, AC//BD. Hãy chứng minh rằng AB=CD,AC=BD.

Xem lời giải

Bài 39 trang 124 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 124 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 40 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 124 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC(AB≠AC), tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax(E ∈ Ax, F∈Ax ). So sánh độ dài

Xem lời giải

Bài 41 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 124 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC, cac tia phân giác của các góc B và C....

Xem lời giải

Bài 43 trang 125 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 125 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA...

Xem lời giải

Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 125 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 45 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 125 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Cho 4 đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trên giấy kẻ ô vuông như ở hinh 110. Hãy lập luận để giải thích:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm