Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bình chọn:
4.1 trên 829 phiếu
Lý thuyết trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 121 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : B’C’ = 4cm ; góc B' = 60o; góc C' = 40o. Hãy

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 122 SGK Toán 7 Tập 1

Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96

Xem lời giải

Bài 33 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm,

Xem lời giải

Bài 34 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia Ot , kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B...

Xem lời giải

Bài 36 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Trên hình 100 ta có OA=OB, OAC=OBD.

Xem lời giải

Bài 37 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 38 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 124 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 104 ta có AB//CD, AC//BD. Hãy chứng minh rằng AB=CD,AC=BD.

Xem lời giải

Bài 39 trang 124 SGK Toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 40 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC(AB≠AC), tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax(E ∈ Ax, F∈Ax ). So sánh độ dài

Xem lời giải

Bài 41 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC, cac tia phân giác của các góc B và C....

Xem lời giải

Bài 42 trang 124 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 124 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có...

Xem chi tiết

Bài 43 trang 125 SGK Toán 7 tập 1

Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA...

Xem lời giải

Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 125 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 45 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 125 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Cho 4 đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trên giấy kẻ ô vuông như ở hinh 110. Hãy lập luận để giải thích:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm