Bài 6. Mặt phẳng toạ độ

Bình chọn:
4.2 trên 438 phiếu
Lý thuyết về mặt phẳng toạ độ

1. Mặt phẳng toạ độ

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 66 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 66 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy ( trên giấy kẻ ô vuông) và đánh dấu vị trí của các điểm P ; Q lần

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1

Viết tọa độ của gốc O...

Xem lời giải

Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1

a) Viết toạ độ các điểm M, N trong hình.

Xem lời giải

Bài 33 trang 67 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy đánh dấu các điểm A(3;-1/2)...

Xem lời giải

Bài 34 trang 68 sgk toán 7 tập 1

a)Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 35 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20.

Xem lời giải

Bài 36 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-4; -2); B(-2; -1), C(-2; -3); D(-4; -3). Tứ giác ABCD là hình gì?

Xem lời giải

Bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Hàm số y được cho trong bảng sau:...

Xem lời giải

Bài 38 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết