Bài 6. Mặt phẳng toạ độ

Bình chọn:
4.3 trên 305 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 66 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 66 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 66 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy ( trên giấy kẻ ô vuông) và đánh dấu vị trí của các điểm P ; Q lần

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1 . Viết tọa độ của gốc O...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1. a) Viết toạ độ các điểm M, N trong hình.

Xem chi tiết
Bài 33 trang 67 sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 33 trang 67 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 67 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy đánh dấu các điểm A(3;-1/2)...

Xem chi tiết
Bài 34 trang 68 sgk toán 7 tập 1 Bài 34 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. a)Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu? b)Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 35 trang 68 SGK Toán 7 tập 1 Bài 35 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 68 sgk toán 7 tập 1 Bài 36 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-4; -2); B(-2; -1), C(-2; -3); D(-4; -3). Tứ giác ABCD là hình gì?

Xem chi tiết
Bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1 Bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Hàm số y được cho trong bảng sau:...

Xem chi tiết
Bài 38 trang 68 sgk toán 7 tập 1 Bài 38 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài