Bình chọn:
4.4 trên 77 phiếu

Phần Lịch sử

Phần Địa lí

Chủ đề 1. Các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV- XVI

Chủ đề chung 2. Đô thị: lịch sử và hiện tại

Các môn khác