Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 Right on tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cũng như từ vựng (Vocabulary), ngữ pháp (Grammar), phát âm (Pronunciation) và các bài học bổ trợ khác Project, Presentation skills, CLIL và Values.
Bình chọn:
4.5 trên 92 phiếu

Unit: Hello!

Unit 1: Home & Places

Unit 2: Every days

Unit 3: All about food

Review 1 (Units 1 - 3)

Các môn khác

Môn Công nghệ