Bài 6. Từ vuông góc đến song song

Bình chọn:
4.2 trên 719 phiếu
Lí thuyết từ vuông góc đến song song

1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 96 SGK Toán 7 Tập 1

Xem hình 27, (cho biết a⏊c và b⏊c)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d)

Xem lời giải

Bài 40 trang 97 SGK Toán 7 tập 1

Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Xem lời giải

Bài 42 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) vẽ c vuông góc với a...

Xem lời giải

Bài 43 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. a) vẽ c vuông góc với a

Xem lời giải

Bài 44 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) Vẽ a//b. b)Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao? c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Xem lời giải

Bài 45 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) Vẽ d' // d và d'' song song với d(d'' và d' là phân biệt).b) Suy ra d' // d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Bài 46 trang 98 SGK Toán 7 tập 1

Xem hình 31: a)Vì sao a// b? b)Tính số đo góc C.

Xem lời giải

Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Ở hình 32, biết a//b...

Xem lời giải

Bài 48 trang 99 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 99 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Hãy lấy một tờ giấy, gấp ba lần theo hình 33. Trải tờ giấy.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5,6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5,6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm