Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Bình chọn:
4.4 trên 305 phiếu
Bài 57 trang 49 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 57 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Viết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn từng điều kiện sau: a)Biểu thức đó là đơn thức.

Xem lời giải

Bài 58 trang 49 sgk toán 7 tập 2

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z =- 2.

Xem lời giải

Bài 59 trang 49 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 59 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Xem lời giải

Bài 60 trang 49 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 60 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Tính lượng nước có trong mỗi bể sau thời gian 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền kết quả vào bảng sau (giả thiết bể đủ lớn để chứa nước)?

Xem lời giải

Bài 61 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 61 trang 50 SGK Toán 7 tập 2. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

Xem lời giải

Bài 62 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

Xem lời giải

Bài 63 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Cho đa thức:

Xem lời giải

Bài 64 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Hãy viết các đơn thức đồng dạng với đơn thức x^2y sao cho tại x = -1 và y = 1, giá trị của các đơn thức đó là số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Xem lời giải

Bài 65 trang 51 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 65 trang 51 SGK Toán 7 tập 2. Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó?

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 4. Biểu thức đại số

Lý thuyết Ôn tập chương 4. Biểu thức đại số

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải