Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Bình chọn:
4.4 trên 216 phiếu
Bài 57 trang 49 sgk toán 7 tập 2 Bài 57 trang 49 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 57 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Viết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn từng điều kiện sau: a)Biểu thức đó là đơn thức.

Xem chi tiết
Bài 58 trang 49 sgk toán 7 tập 2 Bài 58 trang 49 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 58 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z =- 2.

Xem chi tiết
Bài 59 trang 49 sgk toán 7 tập 2 Bài 59 trang 49 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 59 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 60 trang 49 sgk toán 7 tập 2 Bài 60 trang 49 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 60 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Tính lượng nước có trong mỗi bể sau thời gian 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền kết quả vào bảng sau (giả thiết bể đủ lớn để chứa nước)?

Xem chi tiết
Bài 61 trang 50 sgk toán 7 tập 2 Bài 61 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 61 trang 50 SGK Toán 7 tập 2. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

Xem chi tiết
Bài 62 trang 50 sgk toán 7 tập 2 Bài 62 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 62 trang 50 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đa thức:

Xem chi tiết
Bài 63 trang 50 sgk toán 7 tập 2 Bài 63 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 63 trang 50 SGK Toán 7 tập 2. Cho đa thức: a)Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

Xem chi tiết
Bài 64 trang 50 sgk toán 7 tập 2 Bài 64 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 64 trang 50 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết các đơn thức đồng dạng với đơn thức x^2y sao cho tại x = -1 và y = 1, giá trị của các đơn thức đó là số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Xem chi tiết
Bài 65 trang 51 sgk toán 7 tập 2 Bài 65 trang 51 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 65 trang 51 SGK Toán 7 tập 2. Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương  4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương  4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương  4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương  4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương  4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương  4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài