Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bình chọn:
4.1 trên 911 phiếu
Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 11 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 11 SGK Toán 7 Tập 1. Tính

Xem lời giải

Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Tính: a) -2/7 . 21/8; b) 0,24 . -15/4

Xem lời giải

Bài 12 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 12 SGK Toán 7 tập 1. Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

Xem lời giải

Bài 13 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Tính -3/4 . 12/-5 (-25/6).

Xem lời giải

Bài 14 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 12 SGK Toán 7 tập 1. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống

Xem lời giải

Bài 15 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 12 SGK Toán 7 tập 1. Em hãy tìm cách " nối" các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa?

Xem lời giải

Bài 16 trang 13 sgk toán 7 tập 1

Tính: (-2/3 + 3/7) : 4/5 + (-1/3 + 4/7) : 4/5.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải