Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bình chọn:
3.9 trên 379 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2. Cắt một tam giác bằng giấy. Gấp hình xác định ba đường phân giác của nó

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 37, hãy cho biết giả thiết và kết luận của định lý.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 72 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 36 trang 72 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 36 trang 72 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác DEF

Xem chi tiết
Bài 37 trang 72 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 37 trang 72 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 37 trang 72 SGK Toán 7 tập 2. Nêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau. Vẽ hình minh họa.

Xem chi tiết
Bài 38 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 38 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 38 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình bên

Xem chi tiết
Bài 39 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 39 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 39 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình bên.

Xem chi tiết
Bài 40 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 40 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 40 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC cân tại A

Xem chi tiết
Bài 41 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 41 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 41 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Hỏi trọng tâm của một tam giác

Xem chi tiết
Bài 42 trang 73 SGK Toán 7 tập 2 Bài 42 trang 73 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 42 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh định lí

Xem chi tiết
Bài 43 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 43 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 43 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt ..

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết


Gửi bài