Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bình chọn:
4.2 trên 753 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1

Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1. Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 SGK Toán 7 tập 1

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 SGK Toán 7 tập 1

Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.

Xem lời giải

Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường.

Xem lời giải

Bài 8 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm só 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh.

Xem lời giải

Bài 9 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm , đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3, 4 và 13.

Xem lời giải

Bài 10 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45 cm. Tính các cạnh của tam giác đó

Xem lời giải

Bài 11 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Đố em tính được trên một chiếc đồng hồ khi kim giờ quay được một vòng thì kim phút, kim giây quay được bao nhiêu vòng?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2- Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2- Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải