Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bình chọn:
4.1 trên 504 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 SGK Toán 7 Tập 1. Trong các phân số sau đây phân số

Xem chi tiết
Bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1 Bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó

Xem chi tiết
Bài 66 trang 34 sgk toán 7 tập 1 Bài 66 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 66 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó

Xem chi tiết
Bài 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 Bài 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Xem chi tiết
Bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 Bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. a)Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Xem chi tiết
Bài 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 Bài 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương ( viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

Xem chi tiết
Bài 70 trang 35 SGK Toán 7 tập 1 Bài 70 trang 35 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 70 trang 35 SGK Toán 7 tập 1. Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

Xem chi tiết
Bài 71 trang 35 SGK Toán 7 tập 1 Bài 71 trang 35 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 35 SGK Toán 7 tập 1. Viết các phân số 1/99; 1/999 dưới dạng số thập phân?

Xem chi tiết
Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1 Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 72 trang 35 SGK Toán 7 tập 1. Các số sau đây có bằng nhau không?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài