Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

Bình chọn:
4 trên 615 phiếu
Lý thuyết.Hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 110 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 110 SGK Toán 7 Tập 1. Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ (hình 60)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 111 SGK Toán 7 Tập 1

Cho hình 61.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 111 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 111 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tam giác ABC = tam giác DEF...

Xem lời giải

Bài 10 trang 111 SGK Toán 7 tập 1

Trong các hình sau các tam giác nào bằng nhau(Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau).

Xem lời giải

Bài 11 trang 112 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 112 SGK Toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau ABCvà HIK....

Xem lời giải

Bài 12 trang 112 SGK Toán 7 tập 1

Cho hai tam giác bằng nhau HIK và ABC với những số đo...

Xem lời giải

Bài 13 trang 112 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 112 SGK Toán 7 tập 1. Tính chu vi mỗi tam giá nói trên biết AB=4cm, BC=6cm DF= 5cm (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

Xem lời giải

Bài 14 trang 112 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC(Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm