Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bình chọn:
4.1 trên 779 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1. Tính

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm x, biết...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1. Tính:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 10 SGK Toán 7 tập 1. Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1. Tính

Xem chi tiết
Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x, biết

Xem chi tiết
Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 10 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài