Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bình chọn:
4.2 trên 1171 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1. Tính

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm x, biết...

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Tính:

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 10 SGK Toán 7 tập 1. Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây:

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Tính

Xem lời giải

Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Tìm x, biết

Xem lời giải

Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải