Bài 1. Hai góc đối đỉnh

Bình chọn:
4.1 trên 844 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh,

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Hai góc O_2 và O_4 (h.1) có là hai góc đối đỉnh không. Vì sao?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 1...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1 Bài 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1 Bài 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1 Bài 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 3 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1 Bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 82 sgk toán 7 - tập 1 Bài 5 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 5 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc ABC có số đo bằng:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1 Bài 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47^o. Tính số đo các góc còn lại.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1 Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 8 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1 Bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1 Bài 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 10 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng màu xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng).

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết


Gửi bài