Bài 2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Bình chọn:
4.2 trên 361 phiếu
Lý thuyết về bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Từ bảng thu nhập số liệu ban đầu có thể lập bảng "tần số"

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 2

Quan sát bảng 7. Hãy vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng: Ở dòng trên, ghi lại các

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 11 SGK Toán 7 tập 2. Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp

Xem lời giải

Bài 6 trang 11 SGK Toán 7 tập 2

Kết quả điều tra về con của 30 gia đình thuộc một thôn

Xem lời giải

Bài 7 trang 11 SGK Toán 7 tập 2

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng

Xem lời giải

Bài 8 trang 12 sgk toán 7 - tập 2

Một xạ thủ thi bắn súng.

Xem lời giải

Bài 9 trang 12 sgk toán 7 - tập 2

Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải