Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số

Bình chọn:
4.2 trên 465 phiếu
Lý thuyết về giá trị của một biểu thức đại số.

Đối với biểu thức nguyên, ta luôn tính được giá trị của nó tại mọi giá trị của biến.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2. Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9 tại x = 1 và tại x = 3.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2. Giá trị của biểu thức x^2y tại x=-4 và y=3 là...

Xem lời giải

Bài 6 trang 28 sgk toán 7 - tập 2

Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Tính giá trị các biểu thức sau

Xem lời giải

Bài 8 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Ước tính số gạch cần mua ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 9 trang 29 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải