Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Bình chọn:
4.1 trên 394 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2. Cho điểm A không thuộc đường thẳng d (h.8).

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2. Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng d, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng d ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy dùng định lí Py-ta-go để so

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2. Cho hình 10. Hãy sử dụng định lí Py-ta-go để suy ra rằng...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 - tập 2 Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 8 trang 59 SGK Toán 7 tập 2. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 59 SGK Toán 7 tập 2 Bài 9 trang 59 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 59 SGK Toán 7 tập 2. Để tập bơi nâng dần khoảng cách,

Xem chi tiết
Bài 10 trang 59 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 10 trang 59 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 10 trang 59 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh rằng trong một tam giác cân,

Xem chi tiết
Bài 11 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 11 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 11 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình :Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài 12 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 12 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 12 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình a....

Xem chi tiết
Bài 13 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 13 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 13 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Hãy chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 14 trang 60 SGK Toán 7 tập 2 Bài 14 trang 60 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Vẽ tam giác PQR

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết