CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Bình chọn:
3.9 trên 2625 phiếu
Lý thuyết về: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Xem chi tiết

Lý thuyết Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Xem chi tiết

Lý thuyết Cộng, trừ số hữu tỉ

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Xem chi tiết

Lí thuyết về số thực

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Xem chi tiết

Lý thuyết về làm tròn số

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

Xem chi tiết

Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Xem chi tiết

Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ

Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x

Xem chi tiết

Lý thuyết tập hợp Q các số hữu tỉ

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó

Xem chi tiết

Lý thuyết Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Lũy thừa của một tích Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa

Xem chi tiết

Lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Số tỉ lệ: khi nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2,3 5 tức là ta có

Xem chi tiết

Lý thuyết Tỉ lệ thức

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Vì sao các số 0,6 ; -1,25;

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Biểu diễn các số nguyên: -1; 1; 2 trên trục số.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1. So sánh hai phân số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1. Trong các số hữu tỉ sau,

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 1

So sánh các số hữu tỉ

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất