CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
3.8 trên 1035 phiếu
Lý thuyết tính chất ba đường cao của tam giác Lý thuyết tính chất ba đường cao của tam giác

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2. Vẽ tam giác ABC với AC > AB. Quan sát hình và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2. Gấp hình và quan sát: - Cắt một tam giác ABC bằng giấy với AC > AB (h.1)...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2. Vẽ tam giác ABC với

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 1 trang 55 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 1 trang 55 SGK Toán 7 tập 2. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 tập 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 55 SGK Toán 7 tập 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2 Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 4 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2 Bài 4 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 4 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? Tại sao?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2 Bài 5 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường ..

Xem chi tiết
Bài 6 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2 Bài 6 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 6 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Xem hình bên, có hai đoạn bằng nhau BC và DC.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2 Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với AC > AB.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1  - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1  - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1  - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2. Cho điểm A không thuộc đường thẳng d (h.8).

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2. Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng d, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng d ?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1  - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1  - Chương 3 – Hình học 7 (tập 2) Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7 (tập 2)

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài