CHƯƠNG II. TAM GIÁC

Bình chọn:
4 trên 938 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm các tam giác cân trên hình 112. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ tam giác đều ABC (h115)...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1. Thực hành...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1. Hãy điền vào các chỗ trống (...) rồi so sánh...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 107 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 1 trang 107 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 7 tập 1. Tính số đo x và y ở các hình 47.48.49,50,51:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 2 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 108 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 3 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 3 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 108 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 52. Hãy so sánh:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 4 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 108 SGK Toán 7 tập 1. Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng 5

Xem chi tiết
Bài 5 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Bài 5 trang 108 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 108 SGK Toán 7 tập 1. Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông trên hình 54.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 Bài 6 trang 109 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 109 SGK Toán 7 tập 1. Tìm các số đo x ở các hình sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 109 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 109 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC)...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 109 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 8 trang 109 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 109 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có..

Xem chi tiết
Bài 9 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 Bài 9 trang 109 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 109 SGK Toán 7 tập 1. Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7 (tập 1) Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7 (tập 1)

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài