CHƯƠNG II. TAM GIÁC

Bình chọn:
4 trên 974 phiếu
Lý thuyết. Tổng ba góc của một tam giác

1. Tổng ba góc của một tam giác Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 2. Áp dụng vào tam giác vuông.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông. - Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác

Xem chi tiết

Lý thuyết. Tam giác cân

1. Định nghĩa Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. 2 Tính chất.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Định lí Pytago

1. Định lí Pytago Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Xem chi tiết

Lý thuyết.Hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)

Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm các tam giác cân trên hình 112. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ tam giác đều ABC (h115)...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 Tập 1

Thực hành...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy điền vào các chỗ trống (...) rồi so sánh...

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Tính số đo x và y ở các hình 47.48.49,50,51:

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 3 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 108 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 52. Hãy so sánh:

Xem lời giải

Bài 4 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 108 SGK Toán 7 tập 1. Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng 5

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất