Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Bình chọn:
4.2 trên 482 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần Đại số trang 46 SGK toán 7 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 Số hữu tỉ, số thực trang 46 sách giáo khoa toán 7 tập 1. 1. Nêu ba cách viết của số hữu tỉ...

Xem chi tiết

Bài 96 trang 48 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 96 trang 48 SGK Toán 7 tập 1. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

Xem lời giải

Bài 97 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 98 trang 49 SGK Toán 7 tập 1

Tìm y, biết:

Xem lời giải

Bài 99 trang 49 SGK Toán 7 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 100 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 100 trang 49 SGK Toán 7 tập 1. Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”.

Xem lời giải

Bài 101 trang 49 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 101 trang 49 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x, biết: a)|x| =2,5; b)|x| = -1,2; c)|x| + 0,573 = 2;

Xem lời giải

Bài 102 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức

Xem lời giải

Bài 103 trang 50 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 103 trang 50 SGK Toán 7 tập 1. Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?

Xem lời giải

Bài 104 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 104 trang 50 SGK Toán 7 tập 1. Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108 m.

Xem lời giải

Bài 105 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 105 trang 50 SGK Toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Số hữu tỉ. Số thực

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Số hữu tỉ. Số thực

Xem chi tiết