Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Bình chọn:
4.1 trên 476 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy thử vẽ tam giác với các cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm.Em có vẽ được không ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 61 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 17, hãy viết giả thiết, kết luận của định lý.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 62 SGK Toán 7 Tập 2. Em hãy giải thích vì sao

Xem lời giải

Bài 15 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 15 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Dựa vào bất đẳng thức tam giác,

Xem lời giải

Bài 16 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 16 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với hai cạnh

Xem lời giải

Bài 17 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 17 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 18 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 18 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:

Xem lời giải

Bài 19 trang 63 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 19 trang 63 SGK Toán 7 tập 2. Tìm chu vi của một tam giác cân ..

Xem lời giải

Bài 20 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 20 trang 64 SGK Toán 7 tập 2. Một cách chứng minh khác của bất đẳng thức

Xem lời giải

Bài 21 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 21 trang 64 SGK Toán 7 tập 2. Một tram biến áp và một khu dân cư được xây dựng

Xem lời giải

Bài 22 trang 64 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 22 trang 64 SGK Toán 7 tập 2. Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải