Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác

Bình chọn:
3.9 trên 193 phiếu
Lý thuyết tính chất ba đường cao của tam giác Lý thuyết tính chất ba đường cao của tam giác

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 81 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 81 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 81 SGK Toán 7 Tập 2. Dùng eke vẽ 3 đường cao của tam giác ABC.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 82 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 82 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 82 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy phát biểu và chứng minh các trường hợp còn lại của nhận xét trên

Xem chi tiết
Bài 58 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 58 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 58 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Hãy giải thích tại sao trực tâm của tam giác vuông

Xem chi tiết
Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 59 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình dưới

Xem chi tiết
Bài 60 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 60 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 60 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Trên đường thẳng d

Xem chi tiết
Bài 61 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 61 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 61 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 62 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 62 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 62 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh rằng một tam giác

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 3 - Bài 9 -  Chương  3 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết


Gửi bài