Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác

Bình chọn:
4.1 trên 270 phiếu
Lý thuyết tính chất ba đường cao của tam giác

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 81 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 81 SGK Toán 7 Tập 2. Dùng eke vẽ 3 đường cao của tam giác ABC.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 82 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 82 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy phát biểu và chứng minh các trường hợp còn lại của nhận xét trên

Xem lời giải

Bài 58 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 58 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Hãy giải thích tại sao trực tâm của tam giác vuông

Xem lời giải

Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 59 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình dưới

Xem lời giải

Bài 60 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Trên đường thẳng d

Xem lời giải

Bài 61 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 62 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Chứng minh rằng một tam giác

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải