Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bình chọn:
4.4 trên 314 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 41 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 41 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 41 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm căn bậc hai của 16

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 41 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 41 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 41 SGK Toán 7 Tập 1. Viết các căn bậc hai của 3; 10; 25.

Xem chi tiết
Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1 Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 7 tập 1. Hãy hoàn thành bài tập sau:

Xem chi tiết
Bài 83 trang 41 SGK Toán 7 tập 1 Bài 83 trang 41 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 83 trang 41 SGK Toán 7 tập 1. Theo mẫu trên, hãy tính:

Xem chi tiết
Bài 84 trang 41 SGK Toán 7 tập 1 Bài 84 trang 41 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 84 trang 41 SGK Toán 7 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu căn x = 2 thì x^2 bằng ...

Xem chi tiết
Bài 85 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 Bài 85 trang 42 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 85 trang 42 SGK Toán 7 tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống...

Xem chi tiết
Bài 86 trang 42 sgk toán 7 - tập 1 Bài 86 trang 42 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 86 trang 42 SGK Toán 7 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài