Ôn tập chương II: Tam giác

Bình chọn:
4.2 trên 432 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2 phần Hình học trang 139 SGK toán 7 tập 1

Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác,...

Xem chi tiết

Bài 67 trang 140 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 140 SGK Toán 7 tập 1. Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp:

Xem lời giải

Bài 68 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Các tính chất sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào?

Xem lời giải

Bài 69 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Vẽ các cung tròn tâm B và tâm C có bán kính sao cho chúng cắt nhau tại một điểm khác A, gọi điểm đó là D. Hãy giải thích vì sao AD vuông góc với đường thẳng a.

Xem lời giải

Bài 70 trang 141 SGK Toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

Xem lời giải

Bài 71 trang 141 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 72 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Đố vui : Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành :

Xem lời giải

Bài 73 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 73 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gấp hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng. Ai đúng, ai sai?

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Tam giác

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Tam giác

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải