Ôn tập chương II: Tam giác

Bình chọn:
4.1 trên 305 phiếu
Bài 67 trang 140 sgk toán 7 tập 1 Bài 67 trang 140 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 140 SGK Toán 7 tập 1. Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp:

Xem chi tiết
Bài 68 trang 141 sgk toán 7 tập 1 Bài 68 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 68 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Các tính chất sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào?

Xem chi tiết
Bài 69 trang 141 sgk toán 7 tập 1 Bài 69 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 69 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ các cung tròn tâm B và tâm C có bán kính sao cho chúng cắt nhau tại một điểm khác A, gọi điểm đó là D. Hãy giải thích vì sao AD vuông góc với đường thẳng a.

Xem chi tiết
Bài 70 trang 141 SGK Toán 7 tập 1 Bài 70 trang 141 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 70 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

Xem chi tiết
Bài 71 trang 141 SGK Toán 7 tập 1 Bài 71 trang 141 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài 72 trang 141 sgk toán 7 tập 1 Bài 72 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 72 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Đố vui : Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành : a)Một tam giác đều ;

Xem chi tiết
Bài 73 trang 141 sgk toán 7 tập 1 Bài 73 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 73 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gấp hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng. Ai đúng, ai sai?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết


Gửi bài