Bài 5. Đa thức

Bình chọn:
4.2 trên 277 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy thu gọn đa thức sau...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2. Tìm bậc của đa thức

Xem chi tiết
Bài 24 trang 38 sgk toán 7 - tập 2 Bài 24 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 24 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

Xem chi tiết
Bài 25 trang 38 sgk toán 7 - tập 2 Bài 25 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 25 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Xem chi tiết
Bài 26 trang 38 sgk toán 7 - tập 2 Bài 26 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 26 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Thu gọn đa thức sau:

Xem chi tiết
Bài 27 trang 38 sgk toán 7 - tập 2 Bài 27 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 27 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại

Xem chi tiết
Bài 28 trang 38 sgk toán 7 - tập 2 Bài 28 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Ai đúng ? Ai sai ?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài