Bài 7. Tỉ lệ thức

Bình chọn:
4.1 trên 758 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1. Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1. Bằng cách tương tự,

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1. Bằng cách tương tự, từ đẳng thức...

Xem chi tiết
Bài 44 trang 26 sgk toán 7 tập 1 Bài 44 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Xem chi tiết
Bài 45 trang 26 sgk toán 7 tập 1 Bài 45 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

Xem chi tiết
Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau...

Xem chi tiết
Bài 47 trang 26 sgk toán 7 tập 1 Bài 47 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau

Xem chi tiết
Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau

Xem chi tiết
Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Xem chi tiết
Bài 50 trang 27 SGK Toán 7 tập 1 Bài 50 trang 27 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 50 trang 27 SGK Toán 7 tập 1. Trên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn...

Xem chi tiết
Bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 Bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

Xem chi tiết
Bài 52 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 Bài 52 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Chọn đáp án đúng

Xem chi tiết
Bài 53 trang 28 sgk toán 7 tập 1 Bài 53 trang 28 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài