ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 7

Bình chọn:
4.1 trên 166 phiếu
Bài 1 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59)

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 91 SGK Toán 7 tập 2. Xem hình 60. a)Giải thích vì sao a//b. b)Tính số đo góc NQP.

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 91 SGK Toán 7 tập 2. Hình 61 cho biết a//b,

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 sgk toán 7 tập 2.

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 sgk toán 7 tập 2.

Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

Xem lời giải

Bài 6 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. a) Hãy tính các góc DCE và DEC. b) Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B.

Xem lời giải

Bài 8 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. a)∆ABE= ∆HBE. b)BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.

Xem lời giải

Bài 9 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A.

Xem lời giải

Bài 10 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M.

Xem lời giải

Bài 11 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 92 SGK Toán 7 tập 2. Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho:

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Thực hiện các phép tính

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Với giá trị nào của x thì ta có: a)|x| + x = 0; b) x + |x| = 2x.

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức:

Xem lời giải

Bài 4 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2:5 và 7.

Xem lời giải

Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Chia hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học Tiểu học ở một số vùng của nước ta:

Xem lời giải

Bài 8 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha).

Xem lời giải

Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức 2,7c^2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; 2/3

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất