CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

Bình chọn:
4 trên 566 phiếu
Lý thuyết về biểu đồ.

Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng "tần số", người ta còn dùng biểu đồ cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu về "tần số".

Xem chi tiết

Lý thuyết về bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Từ bảng thu nhập số liệu ban đầu có thể lập bảng "tần số"

Xem chi tiết

Lý thuyết về thu thập số liệu thống kê, tần số.

Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

Xem chi tiết

Lý thuyết về số trung bình cộng

Số trung bình cộng của một dấu hiệu được tính từ bảng tần số theo cách sau:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy quan sát bảng 1 để biết cách lập một bảng sô liệu thống kê ban đầu trong các trường

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2. Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2. Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị ? Hãy đọc giá trị của X.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được ? Nêu cụ thể các số khác nhau đó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 6 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Có bao nhiêu lớp (đơn vị) trồng được 30 cây (hay giá trị 30 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X) ? Hãy trả lời câu hỏi tương tự như vậy với các giá trị 28, 50.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 7 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 7 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó cùng tần số của chúng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 2

Lập bảng số liệu thống kê cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2. Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhầ đến trường

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 2

Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 2

Quan sát bảng 7. Hãy vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng: Ở dòng trên, ghi lại các

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 SGK Toán 7 tập 2

Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ) :

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 11 SGK Toán 7 tập 2. Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp

Xem lời giải

Bài 6 trang 11 SGK Toán 7 tập 2

Kết quả điều tra về con của 30 gia đình thuộc một thôn

Xem lời giải

Bài 7 trang 11 SGK Toán 7 tập 2

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng

Xem lời giải

Bài 8 trang 12 sgk toán 7 - tập 2

Một xạ thủ thi bắn súng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất