Bài 10. Làm tròn số

Bình chọn:
4.3 trên 398 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 35 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 35 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 35 SGK Toán 7 Tập 1. Điền số thích hợp vào ô vuông sau khi đã làm tròn số đến hàng đơn vị :

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 36 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 36 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 36 SGK Toán 7 Tập 1. a) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba ;

Xem chi tiết
Bài 73 trang 36 sgk toán 7 - tập 1 Bài 73 trang 36 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 73 trang 36 SGK Toán 7 tập 1. Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:

Xem chi tiết
Bài 74 trang 36 sgk toán 7 - tập 1 Bài 74 trang 36 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 74 trang 36 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường

Xem chi tiết
Bài 75 trang 37 sgk toán 7 - tập 1 Bài 75 trang 37 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 75 trang 37 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tìm giá trị có nhiều khả năng sát số đúng nhất của số đo chiều dài lớp học của em sau khi đo năm lần chiều dài ấy.

Xem chi tiết
Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1 Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1. Em hãy làm tròn các số 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Xem chi tiết
Bài 77 trang 37 SGK Toán 7 tập 1 Bài 77 trang 37 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 77 trang 37 SGK Toán 7 tập 1. Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau:

Xem chi tiết
Bài 78 trang 38 sgk toán 7 - tập 1 Bài 78 trang 38 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 78 trang 38 SGK Toán 7 tập 1. Đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimét ?

Xem chi tiết
Bài 79 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 Bài 79 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 79 trang 38 SGK Toán 7 tập 1. Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật

Xem chi tiết
Bài 80 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 Bài 80 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 80 trang 38 SGK Toán 7 tập 1. Hỏi 1 kg gần bằng bao nhiêu pao ?

Xem chi tiết
Bài 81 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 Bài 81 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 81 trang 38 SGK Toán 7 tập 1. Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài