Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bình chọn:
4.2 trên 708 phiếu
Lý thuyết về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1

Trên hình 13...

Xem lời giải

Bài 21 trang 89 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 21 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 22 trang 89 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 15 ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 89 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải