Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bình chọn:
4.1 trên 401 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 75 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 75 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết giả thiết, kết luận của định lí.

Xem lời giải

Bài 44 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 44 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB

Xem lời giải

Bài 45 trang 76 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 45 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh đường thẳng PQ..

Xem lời giải

Bài 46 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 46 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC

Xem lời giải

Bài 47 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 47 trang 76 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực

Xem lời giải

Bài 48 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 48 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 49 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 49 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Hai nhà máy được xây dựng bên bờ một con sông

Xem lời giải

Bài 50 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 50 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Một con đường quốc lộ cách không xa hai điểm dân cư

Xem lời giải

Bài 51 trang 77 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 51 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giảiHỏi bài