Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 7

Bình chọn:
4.3 trên 205 phiếu
Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2 Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 7 tập 2. Thực hiện các phép tính

Xem chi tiết
Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2 Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Với giá trị nào của x thì ta có: a)|x| + x = 0; b) x + |x| = 2x.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 89 sgk toán 7 tập 2 Bài 3 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 89 sgk toán 7 tập 2 Bài 4 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2:5 và 7.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2 Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Chia hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2 Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 89 sgk toán 7 tập 2 Bài 7 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học Tiểu học ở một số vùng của nước ta:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 90 sgk toán 7 tập 2 Bài 8 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha).

Xem chi tiết
Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2 Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức 2,7c^2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; 2/3

Xem chi tiết
Bài 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2 Bài 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Cho các đa thức

Xem chi tiết
Bài 11 trang 90 sgk toán 7 tập 2 Bài 11 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tìm x, biết: a)(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1). b)2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

Xem chi tiết
Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2 Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2

Xem chi tiết
Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2 Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. a)Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x; b)Hỏi đa thức Q(x) = x^2 + 2 có nghiệm hay không? Vì sao?

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài