Bài 6. Tam giác cân

Bình chọn:
4.2 trên 573 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm các tam giác cân trên hình 112. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ tam giác đều ABC (h115)...

Xem chi tiết
Bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 46 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm

Xem chi tiết
Bài 47 trang 127 SGK Toán 7 tập 1 Bài 47 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. Trong cách hình 116,117,118 tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 48 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 48 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 49 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 49 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 40

Xem chi tiết
Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 50 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng:

Xem chi tiết
Bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1 Bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD=AE.

Xem chi tiết
Bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1 Bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy có số đo, điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox(B thuộc Ox), kẻ AC vuông góc với Oy(C thuộc Oy).

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết


Gửi bài