Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Bình chọn:
4.2 trên 478 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau :

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1. Cho hàm số y = 2x

Xem chi tiết
Bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1 Bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 40 trang 71 sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 40 trang 71 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Xem chi tiết
Bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 Bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

Xem chi tiết
Bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 Bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax. a)Hãy xác định hệ số a.

Xem chi tiết
Bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1 Bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Qua đồ thị, em hãy cho biết: a)Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

Xem chi tiết
Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Xem chi tiết
Bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 Bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m).

Xem chi tiết
Bài 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1 Bài 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét?

Xem chi tiết
Bài 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1 Bài 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài