Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số

Bình chọn:
4.2 trên 420 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2. Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2. Viết biểu thức đại số biểu thị: a) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 1 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 2 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Dùng bút chì nối các ý

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 4 trang 27 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 27 SGK Toán 7 tập 2. Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giảiHỏi bài