CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bình chọn:
4.4 trên 161 phiếu
Bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học 10. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 10. Cho đường thẳng d có phương trình tham số

Xem lời giải

Bài 7 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 7 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng

Xem lời giải

Bài 8 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 8 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Xem lời giải

Bài 9 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 9 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm bán kính của đường tròn

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 10. Cho hai điểm A(3; -4) và B(-3; 4)....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 82 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 82 SGK Hình học 10. Hãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 83 SGK Hình học 10. Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 83 SGK Hình học 10. Lập phương trình đườơng tròn (C) trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm

Xem lời giải

Bài 5 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình của đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 84 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox, Oy và đi qua điểm M(2 ; 1)

Xem lời giải

Bài 6 trang 84 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 84 SGK Hình học 10. Cho đường tròn (C) có phương trình:

Xem lời giải

Lý thuyết phương trình đường Elip

Định nghĩa đường elip:

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 10. Quan sát mặt nước trong cốc nước cầm nghiêng (h.3.18a). Hãy cho biết đường được đánh dấu bởi mũ tên có phải là đường tròn hay không ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 10. Hãy cho biết bóng của một đường tròn trên một mặt phẳng (h.3.18b) có phải là một đường tròn hay không ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 86 SGK Hình học 10. Trong phương trình (1) hãy giải thích vì sao...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 10. Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm và hình vẽ elip trong ví dụ trên....

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 88 SGK Hình học 10. Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 88 SGK Hình học 10. Lập phương trình chính tắc của elip,

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất