CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bình chọn:
4 trên 194 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 + 3 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 + 3 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 4 - Đại số 10

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Lý thuyết hàm số y = ax + b

Hàm số bậc nhất là hàm số có công thức: y = ax + b trong đó a và b là các số đã cho với a ≠ 0, x là biến số.

Xem chi tiết

Lý thuyết hàm số

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai được cho bởi công thức.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10. Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10. Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10: Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10. Hãy kể các hàm số đã học ở Trung học cơ sở...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10. Tính giá trị của hàm số ở chú ý trên tại x = -2 và x = 5...

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10

Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14...

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 SGK Đại số 10

Tìm tập xác định của hàm số

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất