Bài 2. Phương trình đường tròn

Bình chọn:
4.3 trên 171 phiếu
Lý thuyết phương trình đường tròn

1.Lập phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 10. Cho hai điểm A(3; -4) và B(-3; 4)....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 82 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 82 SGK Hình học 10. Hãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 83 SGK Hình học 10. Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 83 SGK Hình học 10. Lập phương trình đườơng tròn (C) trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm

Xem lời giải

Bài 5 trang 83 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình của đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 84 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 84 SGK Hình học 10. Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox, Oy và đi qua điểm M(2 ; 1)

Xem lời giải

Bài 6 trang 84 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 84 SGK Hình học 10. Cho đường tròn (C) có phương trình:

Xem lời giải

Vị trí tương đối của đường thẳng với đường thẳng

Vị trí tương đối của đường thẳng với đường thẳng

Xem chi tiết