Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bình chọn:
4.3 trên 158 phiếu
Lý thuyết về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Phương trình bậc nhất hai ẩn (x và y) có dạng

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 63 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 63 SGK Đại số 10. Cặp (1; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7 không ? ...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10

Hãy biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình 3x – 2y = 6....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10. Có mấy cách giải hệ phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 65 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 65 SGK Đại số 10. Hãy giải hệ phương trình (5). ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 68 SGK Đại số 10. Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 68 SGK Đại số 10. Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây.

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 68 SGK Đại số 10. Có hai dây chuyền may áo sơ mi.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 68 SGK Đại số 10. Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

Xem lời giải

Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

Xem chi tiết