Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bình chọn:
4.3 trên 149 phiếu
Câu hỏi 1 trang 63 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 63 SGK Đại số 10. Cặp (1; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7 không ? ...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10

Hãy biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình 3x – 2y = 6....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10. Có mấy cách giải hệ phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 65 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 65 SGK Đại số 10. Hãy giải hệ phương trình (5). ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 68 SGK Đại số 10. Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 68 SGK Đại số 10. Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây.

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 68 SGK Đại số 10. Có hai dây chuyền may áo sơ mi.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 68 SGK Đại số 10. Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 68 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

Xem lời giải