Ôn tập chương VI - Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bình chọn:
4.2 trên 112 phiếu
Câu 1 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 155 SGK Đại số 10. Hãy nêu định nghĩa của sinα, cosα và giải thích tại sao ta có:

Xem lời giải

Câu 2 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 155 SGK Đại số 10. Nêu định nghĩa của tan α, cot α và giải thích vì sao ta có:

Xem lời giải

Câu 3 trang 155 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 155 SGK Đại số 10. Tính:

Xem lời giải

Câu 4 trang 155 SGK Đại số 10

Rút gọn biểu thức

Xem lời giải

Câu 5 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 156 SGK Đại số 10. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Xem lời giải

Câu 6 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 156 SGK Đại số 10. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Xem lời giải

Câu 7 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 156 SGK Đại số 10. Chứng minh các đồng nhất thức.

Xem lời giải

Câu 8 trang 156 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 156 SGK Đại số 10. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x

Xem lời giải

Câu 9 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 157 SGK Đại số 10. Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng:

Xem lời giải

Câu 10 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 157 SGK Đại số 10. Giá trị của tanα là:

Xem lời giải

Câu 11 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 157 SGK Đại số 10. Giá trị của biểu thức là:

Xem lời giải

Câu 12 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 157 SGK Đại số 10. Giá trị của biểu thức là:

Xem lời giải

Câu 13 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 157 SGK Đại số 10. Tính giá trị của biểu thức sau:

Xem lời giải

Câu 14 trang 157 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 157 SGK Đại số 10. Giá trị của biểu thức là:

Xem lời giải