Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Bình chọn:
4.1 trên 183 phiếu
Lý thuyết phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10. Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10. Lập bảng trên với biệt thức thu gọn Δ’....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 59 SGK Đại số 10

Trả lời câu hỏi 3 trang 59 sách giáo khoa Đại số 10. Khẳng định "Nếu a và c trái dấu thì phương trình (2) có hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu" có đúng không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 sgk đại số 10

Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 62 SGK Đại số 10. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 62 SGK Đại số 10. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 5 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình.

Xem lời giải

Bài 7 trang 63 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 63 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 8 trang 63 sgk đại số 10

Giải bài 8 trang 63 SGK Đại số 10. Cho phương trình

Xem lời giải

Các dạng toán về phương trình

Các dạng toán về phương trình

Xem chi tiết