ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ - TOÁN 10

Bình chọn:
4.3 trên 81 phiếu
Câu 1 trang 159 SGK Đại số 10

Giải Bài 1 trang 159 (Câu hỏi) SGK Đại số 10. Hãy phát biểu các khẳng định sau đây dưới dạng điều kiện cần và đủ

Xem lời giải

Câu 2 trang 159 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 159 SGK Đại số 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số.

Xem lời giải

Câu 3 trang 159 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 159 SGK Đại số 10. Phát biểu quy tắc xét dấu một nhị thức bậc nhất. Áp dụng quy tắc đó để giải bất phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 159 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 159 SGK Đại số 10. Áp dụng quy tắc đó, hãy xác định giá trị của m để tam thức sau luôn luôn âm:

Xem lời giải

Câu 5 trang 159 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 159 SGK Đại số 10. Nêu các tính chất của bất đẳng thức

Xem lời giải

Bài 7 trang 159 SGK đại số 10

Giải bài 7 trang 159 sách giáo khoa đại số 10. Nêu các công thức biến đổi lượng giác đã học.

Xem lời giải

Câu 8 trang 159 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 159 SGK Đại số 10. Nêu cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và giải hệ:

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 159 SGK Đại số 10

Giải Bài 1 trang 159 (Bài tập) SGK Đại số 10. Tìm tập xác định A của hàm số f(x)

Xem lời giải

Câu 2 trang 160 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 160 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng với mọi giá trị m≠0 phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt

Xem lời giải

Câu 3 trang 160 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 160 SGK Đại số 10. Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình đã cho, hãy tính tổng và tích của chúng. Tìm một hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 không phụ thuộc vào m.

Xem lời giải

Câu 4 trang 160 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 160 SGK Đại số 10. Chứng minh các bất đẳng thức:

Xem lời giải

Câu 5 trang 160 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 160 SGK Đại số 10. Giải hệ phương trình sau bằng cách đưa về hệ phương trình dạng tam giác:

Xem lời giải

Câu 6 trang 160 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 160 SGK Đại số 10. Lập bảng biến thiên và vẽ trong cùng một hệ tọa độ vuông góc các đồ thị của các hàm số sau

Xem lời giải

Câu 7 trang 161 Đại số 10

Giải bài 7 trang 161 SGK Đại số 10. Chứng minh các hệ thức sau:

Xem lời giải

Câu 8 trang 161 SGK Đại số 10

Giải bài 8 trang 161 SGK Đại số 10. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Câu 9 trang 161 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 161 SGK Đại số 10. Tính:

Xem lời giải

Câu 10 trang 161 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 161 SGK Đại số 10. Rút gọn:

Xem lời giải

Câu 11 trang 161 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 161 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng trong một tam giác ABC ta có:

Xem lời giải

Câu 12 trang 161 Đại số 10

Giải bài 12 trang 161 SGK Đại số 10. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Xem lời giải