Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bình chọn:
3.9 trên 313 phiếu
Lý thuyết tổng và hiệu của hai vectơ

Lý thuyết tổng và hiệu của hai vectơ ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10. Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10. Vẽ hình bình hành ABCD...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10. Hãy chứng tỏ...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10. Hãy giải thích vì sao hiệu của hai vectơ OB và OA là vectơ AB....

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 sgk hình học lớp 10

Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho AM > MB.

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 2 trang 12 SGK Hình học 10. Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý.

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 3 trang 12 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng đối với tứ giác ABCD bất kì ta luôn có

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 4 trang 12 SGK Hình học 10 .Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác vẽ các hình bình hành

Xem lời giải

Bài 5 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 5 trang 12 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC cạnh a

Xem lời giải

Bài 6 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 6 trang 12 SGK Hình học 10. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 sgk hình học lớp 10

Cho , là hai vectơ khác. Khi nào có đẳng thức

Xem lời giải

Bài 8 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 8 trang 12 SGK Hình học 10. Cho.So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ

Xem lời giải

Bài 9 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 9 trang 12 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 10 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 10 trang 12 SGK Hình học 10. Cho ba lực cùng vào một vật tại điểm M và đứng yên.

Xem lời giải