Bài 5. Số gần đúng. Sai số

Bình chọn:
4.3 trên 176 phiếu
Lý thuyết về số gần đúng. Sai số

Cách viết chuẩn số gần đúng a là cách viết mà tất cả các chữ số của nó đều đáng tin.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 19 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 19 SGK Đại số 10. Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó là các số đúng hay gần đúng ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 20 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 20 SGK Đại số 10. Tính đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 3cm...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 22 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 22 SGK Đại số 10. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 23 SGK Đại số 10. Viết số gần đúng theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 23 SGK Đại số 10. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 23 SGK Đại số 10. Cho giá trị gần đúng của π là a = 3,141592653589

Xem lời giải

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi

Xem lời giải

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 23 SGK Đại số 10. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi

Xem lời giải