CHƯƠNG VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bình chọn:
4.3 trên 195 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Lý thuyết giá trị lượng giác của một cung

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết góc và cung lượng giác

1. Đơn vị đo góc và cung tròn

Xem chi tiết

Lý thuyết công thức lượng giác

1. Công thức cộng

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10. Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi từ độ sang radian và ngược lại....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10. Cung lượng giác AD (h.45) có số đo là bao nhiêu ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10. Tìm số đo của các góc lượng giác (OA, OE) và (OA, OP) trên hình 46 (điểm E là điểm chính giữa của cung(A'B'), sđ cung AP = 1/3 sđ cung AB)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 140 sgk đại số 10

Khi biểu diễn các cung lượng giác

Xem lời giải

Bài 2 trang 140 sgk đại số 10

Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

Xem lời giải

Bài 3 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 140 SGK Đại số 10. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 140 SGK Đại số 10. Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

Xem lời giải

Bài 5 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

Xem lời giải

Bài 6 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác gốc A, xác định các điểm M khác nhau

Xem lời giải

Bài 7 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác cho điểm M

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10. Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giác của góc α, 0o ≤ α ≤ 180o....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10

Tính:...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 143 SGK Đại số 10. Từ định nghĩa của sinα và cosα, hãy phát biểu ý nghĩa hình học của chúng....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất