CHƯƠNG V. THỐNG KÊ

Bình chọn:
4.4 trên 108 phiếu
Lý thuyết phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai của một bảng số liệu là số đặc trưng cho độ phân tán...

Xem chi tiết

Lý thuyết bảng phân bố tần số và tần suất

Một số khái niệm cơ bản...

Xem chi tiết

Lý thuyết số trung bình cộng. Số trung vị, mốt

Số trung bình...

Xem chi tiết

Lý thuyết Biểu đồ

Biểu đồ tần suất hình cột...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 113 SGK Đại số 10

Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo...

Xem lời giải

Bài 1 trang 113 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 113 SGK Đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 2 trang 114 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 114 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau...

Xem lời giải

Bài 3 trang 114 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 114 SGK Đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 4 trang 114 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 114 SGK Đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 118 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 118 SGK Đại số 10. Dựa vào biểu đồ hình quạt ở hình 37 dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2....

Xem lời giải

Bài 1 trang 118 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 118 SGK Đại số 10. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2...

Xem lời giải

Bài 2 trang 118 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 118 SGK Đại số 10. Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập...

Xem lời giải

Bài 3 trang 118 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 118 SGK Đại số 10. Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38)...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10. Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 121 SGK Đại số 10

Trong bảng phân bố tần số, các số liệu thống kê đã được sắp thứ tự thành dãy không giảm theo các giá trị của chúng....

Xem lời giải

Bài 1 trang 122 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 122 SGK Đại số 10. Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố...

Xem lời giải

Bài 2 trang 122 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 122 SGK Đại số 10. Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán...

Xem lời giải

Bài 3 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 123 SGK Đại số 10. Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân...

Xem lời giải

Bài 4 trang 123 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 123 SGK Đại số 10. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất