CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bình chọn:
4.4 trên 168 phiếu
Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Nhắc lại hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Xem chi tiết

Lý thuyết tích vô hướng của hai vectơ

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

1. Định nghĩa với mỗi góc α(0 độ ≤ α ≤ 180 độ)ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn (ABC) = α...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O nằm phía trên trục hoành bán kính R = 1...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10. Tìm các giá trị lượng giác của các góc 120 độ, 150 độ...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 38 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 38 SGK Hình học 10. Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0 độ ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180 độ...

Xem lời giải

Bài 1 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 1 trang 40 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C);

Xem lời giải

Bài 2 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 2 trang 40 SGK Hình học 10. Cho AOB là tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và AK.

Xem lời giải

Bài 3 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 3 trang 40 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 4 trang 40 SGK Hình học 10

Chứng minh rằng với mọi góc alpha ta đều có:

Xem lời giải

Bài 5 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 5 trang 40 SGK Hình học 10. Cho góc x và tính giá trị biểu thức, với cos x = 1/3.

Xem lời giải

Bài 6 sgk trang 40 hình học 10

Giải bài 6 trang 40 SGK Hình học 10. Cho hình vuông ABCD

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 45 SGK Hình học 10. Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 45 SGK Hình học 10. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 45 SGK Hình học 10. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tai I.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 45 SGK Hình học 10. Trên mặt phẳng Oxy...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = h và có BC = a, CA = b, AB = c. Gọi BH = c’ và CH = b’(h.2.11)...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất