Bài 2. Tập hợp

Bình chọn:
3.9 trên 173 phiếu
Lý thuyết về tập hợp.

Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 10 SGK Đại số 10

Nêu ví dụ về tập hợp...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 10 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 10 SGK Đại số 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10. Tập hợp B các nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 11 SGK Đại số 10

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: A...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 11 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 11 SGK Đại số 10. Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? ...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 12 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 12 SGK Đại số 10. Xét hai trường hợp...

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 13 SGK Đại số 10. Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 sgk đại số 10

Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 13 SGK Đại số 10. Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

Xem lời giải