CHƯƠNG I. VECTƠ

Bình chọn:
4 trên 177 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10

Xem lời giải

Lý thuyết các định nghĩa

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết hệ trục tọa độ

1. Trục và độ dài đại số trên trục

Xem chi tiết

Lý thuyết tích của vectơ với một số

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết tổng và hiệu của hai vectơ

Lý thuyết tổng và hiệu của hai vectơ ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10. Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10. Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 SGK Hình học 10

Cho ba vectơ

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Hình học 10

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vec tơ bằng nhau

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 SGK Hình học lớp 10

Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 SGK Hình học 10

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm o.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất