CHƯƠNG I. VECTƠ

Bình chọn:
4 trên 171 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 -  Đề số 3 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hình học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10. Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10 Câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10 Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10 Câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10. Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 7 sgk toán hình học  lớp 10 Bài 1 trang 7 sgk toán hình học lớp 10

Giải bài 1 trang 7 SGK Hình học 10. Cho ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 2 trang 7 sgk hình học lớp 10 Bài 2 trang 7 sgk hình học lớp 10

Giải bài 2 trang 7 SGK Hình học 10. Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vec tơ bằng nhau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 7 sgk hình học lớp 10 Bài 3 trang 7 sgk hình học lớp 10

Giải bài 3 trang 7 SGK Hình học 10. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi

Xem chi tiết
Bài 4 trang 7 sgk hình học lớp 10 Bài 4 trang 7 sgk hình học lớp 10

Giải bài 4 trang 7 SGK Hình học 10. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm o.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10 Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10. Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10 Câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10. Vẽ hình bình hành ABCD...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10 Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10. Hãy chứng tỏ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10 Câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10. Hãy giải thích vì sao hiệu của hai vectơ OB và OA là vectơ AB....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 12 sgk hình học lớp 10 Bài 1 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 1 trang 12 SGK Hình học 10. Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho AM > MB.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 sgk hình học lớp 10 Bài 2 trang 12 sgk hình học lớp 10

Giải bài 2 trang 12 SGK Hình học 10. Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài