Bài 1. Cung và góc lượng giác

Bình chọn:
4.1 trên 154 phiếu
Lý thuyết góc và cung lượng giác

1. Đơn vị đo góc và cung tròn

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10. Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi từ độ sang radian và ngược lại....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10. Cung lượng giác AD (h.45) có số đo là bao nhiêu ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10. Tìm số đo của các góc lượng giác (OA, OE) và (OA, OP) trên hình 46 (điểm E là điểm chính giữa của cung(A'B'), sđ cung AP = 1/3 sđ cung AB)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 140 sgk đại số 10

Khi biểu diễn các cung lượng giác

Xem lời giải

Bài 2 trang 140 sgk đại số 10

Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

Xem lời giải

Bài 3 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 140 SGK Đại số 10. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 140 SGK Đại số 10. Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

Xem lời giải

Bài 5 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 5 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

Xem lời giải

Bài 6 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác gốc A, xác định các điểm M khác nhau

Xem lời giải

Bài 7 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác cho điểm M

Xem lời giải